Service

Om onze missie te realiseren is naast klantvriendelijk handelen ook servicegerichtheid uitermate belangrijk. Daaronder verstaan wij:

Bereikbaarheid

Zoals aangegeven: U staat bij ons voorop! Wij meten de therapeutische elastische kousen op verschillende locaties aan, ook bij u thuis!

Wij zien u het liefst in één van onze locaties!

Als het maar enigszins mogelijk is om naar een locatie te komen, dan heeft dat de voorkeur. De behandelingsmogelijkheden op een locatie zijn veel groter dan bij u thuis.

Huisbezoeken zijn alleen gratis bij een medische noodzaak!

Helaas is het organisatorisch niet altijd mogelijk om een huisbezoek af te leggen. Afhankelijk van de medische noodzaak wordt besloten of wij u thuis komen bezoeken.
Voor niet-medische noodzakelijke redenen (zoals vervoer-of oppasproblemen) wordt u verzocht zelf een oplossing te zoeken. Wilt u toch gebruik maken van een huisbezoek zonder medische noodzaak, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen (denk aan reiskosten, brandstofkosten, eventuele parkeerkosten en extra tijd). Deze vergoeding dient contant te worden voldaan en bedraagt slechts € 5,00 per bezoek.

Voor het maken van een afspraak zijn wij op verschillende manieren bereikbaar: via de telefoon, e-mail of deze website. Wanneer u contact met ons opneemt voor een (advies)gesprek, is het onze ambitie u zo snel mogelijk te ontmoeten.

Indien u niet op een afspraak verschijnt en verzuimt de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten daarvan in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen € 25,00.

Snelle levertijden

Wanneer de benodigde therapeutische elastische kousen binnen de gangbare maten passen en de standaardkleur hebben, streven wij naar een levertijd van vijf tot zeven werkdagen.

Vlotte financiële afhandeling

De kosten van de kousen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgpakket, worden de kousen geheel vergoed. U hoeft alleen een verwijzing voor elastische kousen, met daarop uw medische indicatie, via uw (huis)arts te regelen. Wij doen de rest. (Het is wel verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. In 2022 valt in ieder geval de eerste € 385,- aan medische kosten uit het basispakket onder het eigen risico).

Klachten

Ondanks dat wij ons best doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Om uw klacht goed en snel in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw klacht per e-mail of per post (Rozendaalselaan 34-11, 6881LD Velp) te sturen. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, contactgegevens, geboortedatum en aard van de klacht. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw klacht binnen 15 werkdagen na binnenkomst af te handelen. 

Indien u niet tevreden bent met de geboden oplossing, kunt u uw klacht indienen bij de NVCZ, de Nederlandse Vereniging Compressiezorg (www.nvcz.nl). De klachtencommissie van de NVCZ is onpartijdig en deskundig en zal u bijstaan door bemiddeling. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van de NVCZ. Dit formulier kunt u mailen naar: klachtencommissie@nvcz.nl De klachtencommissie van de NVCZ zal beoordelen of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Wanneer uw klacht ontvankelijk verklaard is, wordt u geïnformeerd over de verdere gang van de procedure en de samenstelling van de klachtcommissie. Het doel van de klachtencommissie van het NVCZ is om een speelveld te creëren waar klager en beklaagde gelijk zijn. De klachtencommissie zal zich inzetten om door bemiddeling, hoor en wederhoor de vertrouwensrelatie tussen u en ons weer te herstellen. Daarbij zal ook gekeken worden of wij ons werk goed hebben gedaan.

Wilt u meer weten over de procedure dan kunt u dit lezen in het Klachtenregelement van de NVCZ.