Service

Wat verstaan wij onder servicegerichtheid?

Om onze missie te realiseren is naast klantvriendelijk handelen ook servicegerichtheid uitermate belangrijk. Daaronder verstaan wij:

Bereikbaarheid

Zoals aangegeven: U staat bij ons voorop! Wij meten de therapeutische elastische kousen op verschillende locaties aan, ook bij u thuis! De kosten van het huisbezoek zijn, binnen een straal van 3 kilometer van de aanmeetlocaties gratis voor mensen die niet meer mobiel zijn. Met uitzondering van parkeerkosten. Die worden per heel uur aan u doorberekend.
Voor het maken van een afspraak zijn wij op verschillende manieren bereikbaar: via de telefoon, e-mail of deze website. Wanneer u contact met ons opneemt voor een (advies)gesprek, is het onze ambitie u zo snel mogelijk te ontmoeten.

Indien u niet op een afspraak verschijnt en verzuimt de afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten daarvan in rekening te brengen.

Snelle levertijden

Wanneer de benodigde therapeutische elastische kousen binnen de gangbare maten passen, kunnen wij de kousen direct uit voorraad leveren. Ook de levertijd van speciale maatwerkkousen is kort: wij streven naar een levertijd van vijf tot zeven werkdagen.

Vlotte financiële afhandeling
De kosten van de kousen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgpakket, worden de kousen geheel vergoed. U hoeft alleen een verwijzing voor elastische kousen, met daarop uw medische indicatie, via uw (huis)arts te regelen. Wij doen de rest. (Het is wel verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. In 2022 valt in ieder geval de eerste € 385,- aan medische kosten uit het basispakket onder het eigen risico).

Klachten

Ondanks dat wij ons best doen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Om uw klacht goed en snel in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw klacht per e-mail of per post (Rozendaalselaan 34-11, 6881LD Velp) te sturen. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, contactgegevens, geboortedatum en aard van de klacht. U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw klacht binnen 15 werkdagen na binnenkomst af te handelen. 
Indien u niet tevreden bent met de geboden oplossing, kunt u uw klacht indienen bij de NVCZ, de Nederlandse Vereniging Compressiezorg (www.nvcz.nl). De klachtencommissie van de NVCZ is onpartijdig en deskundig en zal u bijstaan door bemiddeling. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van de NVCZ. Dit formulier kunt u mailen naar: klachtencommissie@nvcz.nl De klachtencommissie van de NVCZ zal beoordelen of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Wanneer uw klacht ontvankelijk verklaard is, wordt u geïnformeerd over de verdere gang van de procedure en de samenstelling van de klachtcommissie. Het doel van de klachtencommissie van het NVCZ is om een speelveld te creëren waar klager en beklaagde gelijk zijn. De klachtencommissie zal zich inzetten om door bemiddeling, hoor en wederhoor de vertrouwensrelatie tussen u en ons weer te herstellen. Daarbij zal ook gekeken worden of wij ons werk goed hebben gedaan.

Wilt u meer weten over de procedure dan kunt u dit lezen in het Klachtenregelement van de NVCZ.

sluiten